ECONOMISIRE

Cum funcţionează fondul social?

 • a) Constituirea fondului social
  Fondul social se constituie prin depuneri lunare al căror nivel este stabilit de fiecare membru în limite minime (5 lei) şi maxime (500 lei) aprobate de Consiliul director şi ratificate de Conferinţa membrilor. Depunerea fondului social minim este obligatorie lunar. Modalitatea de depunere lunară a fondului social este la alegerea membrului şi poate fi:
  • - numerar la casieriile din sediul central şi sucursale
  • - depunere în conturile bancare
  Se poate opta şi pentru depunerea anticipată a fondului social pentru mai multe luni, situaţie în care membrul va preciza suma pe care doreşte să o depună în avans şi care va fi centralizată lunar în fişa proprie.
 • b) Utilizarea fondului social:
  • - membrul CAR poate să acceseze împrumuturi având drept garanţie fondul social;
  • - membrul CAR poate să garanteze cu fondul lui social un împrumut al altui membru CAR. În această perioadă membrul CAR nu poate solicita retragerea de CAR;
  • - membrul CAR poate să cesioneze parţial sau total fondul social altui membru CAR;
  • - membrul CAR poate să solicite transferul fondului social la altă casă de ajutor reciproc membră a ASOCIAȚIEI C.A.R. REGIUNEA VEST.
 • c) Bonificarea fondului social
  CAR ZARAND acordă anual la fondurile sociale ale membrilor săi dobânzi avantajoase și neimpozabile.
 • d) Lichidarea fondului social
  Un membru CAR poate solicita lichidarea fondului social în următoarele condiţii:
  • a) şi-a achitat ratele, dobânzile şi alte datorii aferente împrumutului accesat, iar la data solicitării retragerii nu figurează cu datorii către CAR;
  • b) nu este girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire accesat de un alt membru;
  • c) în caz de deces al membrului CAR moştenitorii au obligaţia să aducă la cunoştinţa CAR decesul. Retragerea fondului social se va face după ce dovedesc că sunt moştenitori legali (certificat de moştenitor, testament autentificat la notar, alte acte care pot dovedi calitatea de moştenitor).
 • e) Fondul social Viitorul

  Este constituit în temeiul Hotărârii Cosiliului Director al ASOCIATIEI C.A.R. Regiunea Vest din 16.12.2014.
  Se adresează copiilor și tinerilor până la vârsta de 18 ani care vor putea deveni membri minori ai CAR în baza deciziei părinților sau tutorelui.
  Sumele depuse în acest fond între 5 lei și 500 lei vor fi bonificate anual proporțional cu fondul social propriu depus și în baza criteriilor aprobate de Consiliul Director și conferința membrilor.
  Sumele acumulate se pot restitui în întregime titularului membru minor la împlinirea vârstei legale de majorat sau în alte situații prevăzute de Regulamentul special creat în acest scop.