ECONOMISIRE

Cum funcţionează fondul social?

 • a) Constituirea fondului social
  Cadrul legal
  Legea 122/1996 cu completările ulterioare – extras din art. 12 – fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi sunt: fondul social al membrilor constituit prin contribuțiile acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile anuale.
  Statutul C.A.R. ZARAND – I.F.N.
  • - art. 5(2), litera c – încurajarea membrilor săi să-și constituie fonduri sociale solide
  • - art. 15(1), litera l – Drepturile membrilor- să economisească pentru ei și familia lor prin depunerea de contribuții la fondul social în condițiile prevăzute în procedura de constituire, bonificare, utilizare și retragere a fondului social stabilită și aprobată de Consiliul Director și validată de adunarea generală/conferința reprezentanților membrilor
  • - art. 16, litera e – Obligațiile membrilor- să depună la fondul social o sumă în limita hotărâtă de adunarea generală/conferința reprezentanților membrilor; se poate depune și anticipat pe mai multe luni prin creditarea CAR cu suma respectivă
 • Fondul social se constituie prin depuneri lunare al căror nivel este stabilit de fiecare membru în limitele minime (5 lei) și maxime (500 lei), aprobate de Consiliul Director și validate de adunarea generală/conferința reprezentanților membrilor.
 • Modalitatea de depunere lunară a fondului social este la alegerea membrului și poate fi:
  • - numerar la casieriile din sediile CAR
  • - depunere în conturile bancare ( BCR – cont, BT – cont, BT – online)
 • Membrul CAR poate să opteze și pentru depunerea anticipată a fondului social pentru mai multe luni, situație în care va preciza suma pe care dorește să o depună în avans și care va fi centralizată lunar în fișa proprie.
 • b) Utilizarea fondului social al membrului CAR
  • - membrul CAR poate să acceseze împrumuturi având drept garanţie fondul social;
  • - membrul CAR poate să garanteze cu fondul lui social un împrumut al altui membru CAR.;
  • - membrul CAR poate să cesioneze parţial sau total fondul social altui membru CAR;
  • - membrul CAR poate să solicite transferul fondului social la altă casă de ajutor reciproc membră a ASOCIAȚIEI C.A.R. REGIUNEA VEST.
  c) Remunerarea fondului social al membrului CAR
  • C.A.R. ZARAND – I.F.N. acordă anual la fondurile sociale ale membrilor săi dobânzi și bonusuri avantajoase și neimpozabile
  • Capitalizarea dobânzii și a bonusurilor calculate este obligatorie, în sensul că suma aferentă va fi adunată cu fondul social și nu va putea fi retrasă parțial sau total de către membrul CAR, fondul social reportat în anul următor fiind întregit cu suma dobânzilor primite. Fondul social este evidențiat pe fiecare membru în parte și aparține acestora sau moștenitorilor legali ai membrilor.
  • De la acordarea și capitalizarea dobânzii vor fi excluși membrii CAR care se retrag în cursul anului.
  d) Lichidarea fondului social al membrului CAR
  Un membru CAR poate solicita lichidarea fondului social în următoarele condiţii:
  • a) - și-a achitat împrumuturile accesate iar la data solicitării retragerii nu figurează cu datorii către CAR
  • b) - în caz de deces al membrului CAR, moștenitorii au obligația să aducă la cunoștința CAR decesul acestuia. Retragerea fondului social o vor putea face moștenitorii legali în baza unor acte (certificat de moștenitor, testament autentificat, alte documente care pot dovedi calitatea de moștenitori)