ÎMPRUMUTURI

CAR ZARAND – I.F.N. acordă membrilor săi împrumuturi tradiţionale şi opţionale pentru nevoi personale şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi pentru microfinanţare în scopul dezvoltării unor afaceri generatoare de bunăstare cu efecte directe în eliminarea excluziunii sociale.

1)Împrumutul tradiţional

Este împrumutul standard al CAR care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

Valoarea împrumutului de până la 3 – 5 ori fondul social constituit
Vechimea ca membru de cel puţin 3 luni
Durata de rambursare maxim 60 luni
Dobândafixă
Venitul membrului solicitantsuma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoare Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, dobânda totală de plata este de 81.67 lei, valoarea totală de rambursat 1.081,67 lei, DAE = 16,07%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10% pe an.

2)Împrumutul opţional de urgenţă

Valoarea împrumutului între 500 – 3000 lei
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul social nu este condiţionat de fondul social
Durata de rambursare între 1 şi 4 săptămâni
Dobândafixă
Venitul membrului solicitant suma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoare Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 4 săptamâni, dobânda totală de plata este de 11.51 lei, valoarea totală de rambursat 1.011,51 lei, DAE =16,09%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10% pe an.

3)Împrumutul opţional pe termen scurt şi mediu

Valoarea împrumutului
 • -suma minimă 500lei
 • -suma maximă depinde de capacitatea de rambursare ţinând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul de împrumut şi coplătitori
 • -suma lunară de plată nu va depăşi 1/ 3 din veniturile disponibile nete
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul social nu este condiţionat de fondul social
Durata de rambursare între 1 şi 60 luni
Dobânda fixă
Venitul membrului solicitant suma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoareSe calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, dobânda totală de plata este 87,13, valoarea totală de rambursat 1.087,13 lei, DAE 17,23%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10% pe an.

4)Împrumutul opţional de Paşti şi Crăciun

Împrumut destinat cheltuielilor ocazionate de sărbătorirea Paştelui şi Căciunului

fixă
Valoarea împrumutului suma maximă 1.500lei
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul social nu este condiţionat de fondul social
Durata de rambursare între 1 şi 12 luni
Dobânda
Venitul membrului solicitant suma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoare Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, dobânda totală de plata este de 43,51 lei, valoarea totală de rambursat 1.043,51 lei, DAE 8,3%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10 % pe an.

5)Împrumutul opţional „Primul Împrumut”

Se acordă doar membrilor care accesează pentru prima dată un împrumut de la CAR

Valoarea împrumutului suma maximă 7.500lei
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul social nu este condiţionat de fondul social
Durata de rambursare între 1 şi 24 luni
Dobânda fixă
Venitul membrului solicitant suma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoare Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, dobânda totală de plata este de 65,35 lei, valoarea totală de rambursat 1.065,35 lei, DAE 12,68%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10 % pe an.

6)Împrumutul opţional pentru Vacanţă

Împrumut destinat cheltuielilor ocazionate de concediul de odihnă sau vacanţă. Se cere dovada achiziţionării unui bilet de odihnă sau tratament.

Valoarea împrumutului Se calculează în funcţie de nivelul veniturilor lunare disponibile nete realizate de solicitant, rata şi dobânda neputând depăşi 1/3 din venitul disponibil net.
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul social nu este condiţionat de fondul social
Durata de rambursare între 1 şi 24 luni
Dobânda fixă
Venitul membrului solicitant suma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoareSe calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, dobânda totală de plata este de 59,90 lei, valoarea totală de rambursat 1.059,90 lei, DAE 11,57%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10 % pe an.

7)Împrumutul opţional Aniversar

Se acorda doar în luna în care membrul CAR aniversează ziua de naştere.

Valoarea împrumutului În cuantum de până la 4 ori venitul net al solicitantului
Vechimea ca membrunu este condiţionat de vechime
Fondul socialnu este condiţionat de fondul social
Durata de rambursare între 1 şi 24 luni
Dobândafixă
Venitul membrului solicitant suma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoare Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, dobânda totală de plata este de 59,90 lei, valoarea totală de rambursat 1.059,90 lei, DAE 11,57%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10 % pe an.

8)Împrumutul opţional de Refinanţare

Oferă membrilor care au intrat în dificultate de plată posibilitatea refinanţării tuturor împrumuturilor restante.

Valoarea împrumutului Suma soldurilor împrumuturilor restante
Vechimea ca membrunu este condiţionat de vechime
Fondul socialnu este condiţionat de fondul social
Durata de rambursare în cazuri speciale poate depăşi 60 luni
Dobândafixă
Venitul membrului solicitantsuma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoare Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, dobânda totală de plata este de 103,47 lei, valoarea totală de rambursat 1.103,47 lei, DAE 20,75%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10 % pe an.

9)Împrumutul „Afacerea mea”

Solicitanţii sunt membri CAR care sunt administratori de afaceri proprii, producători agricoli individuali, persoane fizice autorizate, liberi profesionişti, mici întreprinzători.

Destinaţia împrumutului Achiziţii de mărfuri, materii prime, investiţii pentru dezvoltarea afacerii
Anexe obligatorii Dovada destinaţiei sumelor împrumutate
Valoarea maxim 50.000 lei
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul social nu este condiţionat de fondul social
Durata de rambursare Poate depăşi 60 luni în cazuri speciale
Dobândafixă
Venitul membrului solicitant suma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii fondul social propriu fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoare Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 10.000 lei rambursabil în 12 luni, dobânda totală de plata este de 653,44 lei, valoarea totală de rambursat 10.653,44 lei, DAE 12,68%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10 % pe an.

10)Împrumutul fără giranți

Solicitanţii sunt membri CAR care nu prezintă giranţi.

Valoarea împrumutului
 • suma maximă 10.000lei
 • suma maximă depinde de capacitatea de rambursare ţinând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul de împrumut şi coplătitori
 • suma lunară de plată nu va depăşi 1/ 3 din veniturile disponibile nete
Vechimea cel putin 6 luni de la data inscrierii in CAR şi depunerea cotizatiei lunare
Fondul social nivelul fondului social să reprezinte cel putin ¼ din valoarea împrumutului
Durata de rambursare între 1 şi 60 luni
Dobânda fixă
Venitul membrului solicitant suma lunară de plată către CAR nu va depăşi 1/3 din veniturile disponibile nete lunare
Giranţii
 • fondul social propriu al membrului CAR si coplătitorului
 • rezerva speciala de risc
 • au prioritate cei care prezintă coplătitori
 • au prioritate cei care au un istoric bun în relația cu CAR
 • prezintă contract individual de muncă pe perioadă nederminată, vechimea obligatorie la ultimul loc de muncă de cel puţin 6 luni.
Dobânda penalizatoareSe calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 10.000 lei rambursabil în 12 luni, dobânda totală de plata este 980,16 lei, valoarea totală de rambursat 10.980,16 lei, DAE 19,56%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 10% pe an.