ÎMPRUMUTURI

CAR ZARAND – I.F.N. acordă membrilor săi împrumuturi tradiţionale şi opţionale pentru nevoi personale şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi pentru microfinanţare în scopul dezvoltării unor afaceri generatoare de bunăstare cu efecte directe în eliminarea excluziunii sociale.

1) Împrumutul tradiţional

Este împrumutul standard al CAR care se acordă cu respectarea următoarelor condiţii:

Valoarea împrumutului de până la 3 – 5 ori fondul social constituit
Vechimea ca membru de cel puţin 3 luni
Durata de rambursare maxim 60 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta între 5000 lei și 10.000 lei)
Dobânda penalizatoarese calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este de 89,70 lei, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 1.089,70 lei, rata medie lunară 90,81 lei, DAE = 17,81%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 18,50% pe an.

2) Împrumutul opţional pe termen scurt şi mediu

Valoarea împrumutului
 • suma minimă 500lei
 • suma maximă depinde de capacitatea de rambursare ţinând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul de împrumut şi coplătitori
 • suma lunară de plată nu va depăşi 40% din veniturile disponibile nete
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul socialîn funcție de categoria finală de risc rezultată în urma scoring-ului
Durata de rambursare între 1 şi 60 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoarese calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este 95,13, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 1.095,13 lei, rata medie lunară 91,26 lei, DAE 18,97%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 19,50% pe an.

3) Împrumutul opţional “Paşte”

Împrumut destinat cheltuielilor ocazionate de sărbătorirea Paştelui

Valoarea împrumutului suma maximă 2.500lei
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul socialîn funcție de categoria finală de risc rezultată în urma scoring-ului
Durata de rambursare între 1 şi 12 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoare Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este de 73,65 lei, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 1.073,65 lei, rata medie lunară 89,47 lei, DAE 14,37%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 15.50 % pe an.

4) Împrumutul opţional „Crăciun”

Împrumut destinat cheltuielilor ocazionate de sărbătorirea Căciunului

Valoarea împrumutului suma maximă 2.500lei
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul socialîn funcție de categoria finală de risc rezultată în urma scoring-ului
Durata de rambursare între 1 şi 12 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoare Se calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este de 73,39 lei, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 1.073,39 lei, rata medie lunară 89,45 lei, DAE 14,37%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 15,50 % pe an.

5) Împrumutul opţional „Primul împrumut”

Se acordă doar membrilor care accesează pentru prima dată un împrumut de la CAR

Valoarea împrumutului suma maximă 10.000lei
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul socialîn funcție de categoria finală de risc rezultată în urma scoring-ului
Durata de rambursare între 1 şi 36 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoarese calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este 87 valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 1.087 lei, rata medie lunară 90,58 lei, DAE 17,23%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 18% pe an.

6) Împrumutul opţional „Vacanţa”

Împrumut destinat cheltuielilor ocazionate de concediul de odihnă sau vacanţă. Se cere dovada achiziţionării unui bilet de odihnă sau tratament.

Valoarea împrumutuluise calculează în funcţie de nivelul veniturilor lunare disponibile nete realizate de solicitant, rata şi dobânda neputând depăşi 40% din venitul net.
Vechimea ca membrunu este condiţionat de vechime
Fondul socialîn funcție de categoria finală de risc rezultată în urma scoring-ului
Durata de rambursare între 1 şi 24 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoarese calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este 87, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 1.087 lei, rata medie lunară 90,58 lei, DAE 17,23%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 18 % pe an.

7) Împrumutul opţional „Aniversarea”

Se acorda doar în luna în care membrul CAR aniversează ziua de naştere.

Valoarea împrumutuluiîn cuantum de până la 4 ori venitul net al solicitantului
Vechimea ca membrunu este condiţionat de vechime
Fondul socialîn funcție de categoria finală de risc rezultată în urma scoring-ului
Durata de rambursare între 1 şi 24 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta între 5000 lei și 10.000 lei)
Dobânda penalizatoarese calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este 82,12, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 1.082,12 lei, rata medie lunară 90,18 lei, DAE 16,07%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 17% pe an.

8) Împrumutul opţional “Refinanţarea”

Oferă membrilor care au intrat în dificultate de plată posibilitatea refinanţării tuturor împrumuturilor restante.

Valoarea împrumutuluisuma soldurilor împrumuturilor restante
Vechimea ca membrunu este condiţionat de vechime
Fondul socialîn funcție de categoria finală de risc rezultată în urma scoring-ului
Durata de rambursare în cazuri speciale poate depăşi 60 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • garanţii personale – giranţi (un girant poate garanta maxim 5000 lei)
Dobânda penalizatoarese calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 1.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este de 108,73 lei, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 1.108,73 lei, rata medie lunară 92,39 lei, DAE 21,94%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 22 % pe an.

9) Împrumutul opțional „Afacerea mea”

Solicitanţii sunt membri CAR care sunt administratori de afaceri proprii, producători agricoli individuali, persoane fizice autorizate, liberi profesionişti, mici întreprinzători.

Destinaţia împrumutuluiachiziţii de mărfuri, materii prime, investiţii pentru dezvoltarea afacerii
Anexe obligatorii dovada destinaţiei sumelor împrumutate
Valoareamaxim 50.000 lei
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul social în funcție de categoria finală de risc rezultată în urma scoring-ului
Durata de rambursarepoate depăşi 60 luni în cazuri speciale
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu
 • fondul social al altui membru al aceluiaşi CAR
 • un girant poate garanta maxim 10.000 lei - venitul net trebuie să fie cel puțin de 1.500 lei
Dobânda penalizatoarese calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 10.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este de 869,78 lei, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 10.869.78 lei, rata medie lunară 905,82 lei, DAE 17,23%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 18 % pe an.

10) Împrumutul optional "Nici un girant"

Solicitanţii sunt membri CAR care nu prezintă giranţi.

Valoarea împrumutului
 • suma maximă 10.000lei
 • suma maximă depinde de capacitatea de rambursare ţinând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul de împrumut şi coplătitori
 • suma lunară de plată nu va depăşi 1/ 3 din veniturile disponibile nete
Vechimea cel putin 6 luni de la data inscrierii in CAR şi depunerea cotizatiei lunare
Fondul socialNivelul fondului social să reprezinte cel putin ¼ din valoarea împrumutului
Durata de rambursare între 1 şi 60 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu al membrului CAR si coplătitorului
 • rezerva speciala de risc
 • au prioritate cei care prezintă coplătitori
 • au prioritate cei care au un istoric bun în relația cu CAR
 • prezintă contract individual de muncă pe perioadă nederminată, vechimea obligatorie la ultimul loc de muncă de cel puţin 6 luni.
Dobânda penalizatoarese calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 10.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este 1.087,21 lei, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 11.087,21 lei, rata medie lunară 923.93 lei, DAE 21,94%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 22% pe an.

11) Împrumutul opțional „Casa Verde”

Solicitantul este membrul CAR care dorește care dorește creșterea eficienței energetice în locuința proprie.

Destinaţia împrumutuluiachiziționarea de panouri fotovoltaice, panouri termice, izolații termice etc. pentru locuințe
Anexe obligatoriifactură proformă – ulterior dovada achiziției
Valoareamaxim 10.000 lei
Vechimea ca membru nu este condiţionat de vechime
Fondul social în funcție de categoria finală de risc rezultată în urma scoring-ului
Durata de rambursare1- 60 luni
Dobândafixă, se calculează prin metoda regresiv-lunară, conform art. 48 al procedurii privind politica de acordare a împrumuturilor
Gradul de îndatoraremaxim 40% din venitul net
Giranţii
 • fondul social propriu al membrului CAR și al coplătitorului
 • fondul social al altui membru al aceluiași CAR
 • dacă giranții sunt membri ai aceluiași CAR se consideră garanție și fondul social al acestora
 • rezerva specială de risc
 • garanții personale – giranții (un girant poate garanta maxim 10.000 lei – venitul net trebuie să fie cel puțin 1.500 lei)
Dobânda penalizatoareSe calculează doar asupra soldului restant al împrumutului şi numai dacă nu s-a respectat graficul de rambursare a împrumutului

EXEMPLU: Pentru un împrumut de 10.000 lei rambursabil în 12 luni, costul total al împrumutului este de 869,78 lei, valoarea totală de plată în condițiile respectării graficului de rambursare 10.869,78 lei, rata medie lunară 905,82 lei, DAE 17,23%. In cazul nerambursării la termen, se aplică o dobândă penalizatoare de 18 % pe an.