PRESTAŢII SOCIALE

(ajutoare sociale nerambursabile)

FONDUL PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Se organizează ca urmare a voinţei membrilor CAR, constituind o expresie a principiului solidarităţii şi întrajutorării. Scopul constituirii fondului este acela de a veni în sprijinul familiei membrului CAR pentru atenuarea efortului bănesc al acestuia în diferite situaţii. Ajutoarele sociale sunt acordate în bani din Fondul pentru asistenţă socială şi se bazează pe vechimea ca şi membru CAR şi valoarea fondului social depus. Sursele de formare a resurselor fondului pentru asistenţă socială sunt următoarele:

  • contribuţia lunară de 2 lei (care poate fi achitată anticipat pe întregul an în curs) a membrilor în cuantumul aprobat de Conferinţa membrilor;
  • cotă parte din excedentul anual repartizat şi validat în Conferinţa anuală a membrilor CAR, în situaţia când se impune acest lucru;
Resursele fondului fiind depersonalizate nu se restituie membrilor, ele rămânând la dispoziţia casei de ajutor reciproc în baza principiului întrajutorării care stă la baza constituirii lui.

CAR ZARAND – I.F.N. acordă următoarele ajutoare cu caracter social-umanitar nerambursabile:

  • a) Ajutor social la naşterea / adopţia unui copil;
  • b) Ajutor social acordat la casătoria membrului CAR;
  • c) Ajutor social acordat pentru intervenții chirurgicale cu internare;
  • d)Ajutor social acordat în caz de deces a membrului CAR, soţiei, soţului, părinţilor acestuia, persoană aflată în întreţinerea legală a acestuia.

Criteriile de acordare şi sumele acordate a ajutoarelor nerambursabile cu caracter social-umanitar

TIPAJUTOR SOCIAL VECHIMEA MEMBRULUI VALOARE (lei)
LA NAŞTEREA/ADOPŢIA UNUI COPIL 1 an şi 2 ani 150
2 ani şi 3 ani 200
3 ani şi 4 ani 250
4 ani şi 5 ani 300
5 ani şi 6 ani 350
6 ani şi 7 ani 400
7 ani şi 8 ani 450
8 ani şi 9 ani 500
9 ani şi 10 ani 550
peste 10 ani 600
PENTRU CĂSĂTORIA MEMBRULUI C.A.R. 1 an şi 2 ani 150
2 ani şi 3 ani 200
3 ani şi 4 ani 250
4 ani şi 5 ani 300
5 ani şi 6 ani 350
6 ani şi 7 ani 400
7 ani şi 8 ani 450
8 ani şi 9 ani 500
9 ani şi 10 ani 550
peste 10 ani 600
PENTRU INTERVENȚII CHIRURGICALE CU INTERNARE 1 an şi 2 ani 150
2 ani şi 3 ani 200
3 ani şi 4 ani 250
4 ani şi 5 ani 300
5 ani şi 6 ani 350
6 ani şi 7 ani 400
7 ani şi 8 ani 450
8 ani şi 9 ani 500
9 ani şi 10 ani 550
peste 10 ani 600

Criteriile de acordare şi sumele acordate a ajutoarelor nerambursabile cu caracter social-umanitar acordat în caz de deces

Tranșe de vechime a membrului în cadrul C.A.R. ZARAND -I.F.N. (locul de constituire al fondului cu caracter social-umanitar ptr. Deces actual). Ajutor cu caracter social-umanitar pentru decesul membrului C.A.R. Ajutor cu caracter social-umanitar, pentru decesul soțului, soției, părinților membrului C.A.R. sau pentru decesul altor persoane aflate în întreținerea legală a membrului C.A.R.
Sub 3 luni - -
Între 3 luni și 1 an 150 lei -
Între 1-2 ani 250 lei 150 lei
Între 2-3 ani 450 lei 250 lei
Între 3-4 ani 550 lei 350 lei
Între 4-5 ani 750 lei 450 lei
Între 5-10 ani 950 lei 550 lei
Între 10-15 ani 1.150 lei 650 lei
Peste 15 ani 1.550 lei 750 lei